(1)

“ghat khan, diloori mardey ghat mahmand diloori mardey
har ghat, adeeb dii seemi pah soond diloori mardey

che nan yii pah adab d shaabaa sii baraan wareebi
sabaa bah waawrii khagha izatmand diloori mardey”

(2)

“ho banyaraan kinyii warzash d soondon barkhaa
kirri warzash kah moosam banha wee kah japaar vii

hook chee zaghal kiri marzonah tareenah zeeghli
chee wala ravii har marz wartah wala roovi”

(3)

“ho banyaraan kinyii warzash d soondon barkhaa
kirri warzash kah moosam banha wee kah japaar vii

hook chee zaghal kiri marzonah tareenah zeeghli
chee wala ravii har marz wartah wala roovi”

(4)

“d amal pay lovii soobarii d yaqeen pay saabu nono
kana hoo nah wankhal ghoaari khapal janat jorowl ghoaari

d toobi warpoori nah de ka d wakht nah makhkanbsii band shoo
bya khapal sar matowal ghoaari kho da war matowal ghoaari”
(5)
“d takabar nah chee jo naknii tah zamaanah raahey
d khapal gherat nah sata darbar kanbasii haazri nah kowm

kah zah pay dii yam kaafir showay chee sar nah tetowm
dagha kaafir banah yam kho daghah kaafrii nah kowm”
(6)
“hasan de hagha chee d har cha satr ko kanbii hasan shee
shama kho hagha vii chee rnaa kooyi pay har taraf

hagha kho tasbeeh dii chee ee arii no pay nabktah hee
hagha kho ameel de chee daani ee hee pay bar taraf”
(7)
“d neestii d speerah makha khoo eyrii khawari chanery
d hastii makh tah chee koori tari safa noronah khaasii

ibtada kho d janat ao d dozakh pay de dunia da
d hghoo qabronah haasee chee d chaa ko roonah haasee”
(8)
“d soor pezwaan ghoondii sah patii patii soond de zmaa
ya band yawaan yam ya pah pozah ya aoyazaan parot yam

ya ho mii hayyii vii narmah pozah ao naazki shoondii
ya daasi wakht vii chee zarkar tah pa sandaan paroot yam”
(9)
“pay naram hoowii pah muzaz shee daa sii
lakah dua d yooyii moor walkii

kah ta lambah shooyi haan bah mar kare pay chaa
halk ee woosnii chee aur woolkii”

(10)
“da akhlaas ao muhabat pay jazba mast yam
muhtaaj nah yam d zardaar ghoondii d zroo

pay tash laas me d teero halaaf jahad de
naba perak ghoondi parwaaz karam bii wazro”
(11)
“da satraki shoohi shoohi zardii ardii bankli bankli
bekah me khadaiko wakaro pay badamo peshmaney

d shondo sat ee wakro kho lah khadayah weredmah
ma we chee wabah na karam pah haramo peshmaney”
(12)
“ya pay sar maro nakreezi ya ranko nah lakowo pari
hawanii kalha rakar heerbii pay lar lo pay taplo

pay seekarto ao naswaro mo karoronah lo ke kerbii
meshiyat mo tabhah kerbii pay to kulo pay po kulo”
(13)
“pay karorono ropo jor de da zamonar d nabar jo maat
shaan shokat d amarat ee sharmoyi noor amarat

da shahi mahal maskan de d yu daasi shahzaad kano
chee koocha pay koocha karhii koor pah koor ghoarii heraat”

(14)
“d paaki meeni pay hawaab kanbii d nafrat paleeti
har sah bah heer shee makar dagha heeryedlii nashaii

lah koorah wati janazah bah wapis raashi shayed
lah zarah watlii dobara zarah tah raatlalii nashaii”